Stres test

December 25, 2023

Stres kao glavni/pomoćni izazivač stoji iza skoro 90% pritužbi sa kojima se ljudi javljaju lekaru opšte prakse.

Tokom jednočasovne Stres Test seanse saznajte šta se prilikom trenutnih ili hroničnih stresnih okolnosti događa unutar Vašeg kardiovaskularnog, mišićnog, nervnog, imunog, respiratornog i endokrinog sistema.

Identifikujte potencijalno „slabe karike“ u lancu vašeg telesnog zdravlja i utvrdite nivo trenutne vitalnosti organizma … Ova saznanja će vam pomoći da predupredite/olakšate potencijalne simptome i psihosomatske tegobe (mišićnu ukočenost vrata/leđa, migrenozne glavobolje, čir na želucu/dvanaestopalačnom crevu, srčane aritmije, hipertenzije, povišen nivo masti/šećera u krvi …) i da zadržite/ojačate stanje opuštenosti i životnog zadovoljstva.

Stres Test se izvodi jednokratno, uz sugestiju o načinu prevencije potencijalnih telesnih simptoma ili u sklopu individualnog Stop Stress Programa. (opširnije)

Stres Test je postupak utvrđivanja tipčne individualne reakcije u uslovima stresa. Omogućava neposredan uvid u način na koji organizam reaguje u uslovima povećanog pritiska/stresa.

Stres test prikazuje reakcije mišića, kardio vaskularnog sistema, autonomnog nervnog sistema, respiratornog sistema/disanja, reakciju psihogalvanskog refleksa.

Analizom individualnih reakcija dolazi se do „lične formule“ reagovanja na pritisak (Stres profil) na osnovu koje se predlažu specifične tehnike kontrole i ublažavanja reakcije stresa.

Stres profil omogućava dijagnozu fiziološke funkcionalnosti (rad mišića, srca, disanje…) pri tipičnoj reakciji na stres. Na osnovu utvrđenih parametara sačinjava se specifičan, za svaku osobu individualizovan plan StopStresTrening-a.

Savremena, visokosofisticirana elektronska oprema omogućiće Vam da na najdirektniji način „vidite“ neposredne telesne rakcije na stres i naučite kako da ovladate veštinom njihove kontrole.

Istaknute teme

Pogledajte poslednje vesti i priče koje istražuju mentalni aspekt sportske izvedbe i postizanja vrhunskih rezultata.
December 25, 2023

Život i stres

Zajedno ćemo prevazići krize, pokrenuti motivaciju i utrti put ka trajnom uspehu.

Petrasin Matijevic © 2024. All Rights Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram