stop stres trening

Stop Stres Trening

Ako želite da:

unapredite zdravstveno stanje,

povećate profesionalnu efikasnost,

ublažite ili u potpunosti eliminišete štetne posledice „života pod pritiskom“,

naučite kako da kontrolišete ono što se dešava „ispod kože“…

Veliki broj uspešnih poslovnih ljudi deo svog uspeha pripisuje veštinama kontrole stresa, razvijenim tokom StopStres Treninga.

Sposobnost kontrole nad emocionalnim i telesnim reakcijama u kritičnim životnim i poslovnim situacijama – ključni faktor u očuvanju opšteg telesnog i psihološkog zdravlja.

stopstres

stopstres2
STRES (distres)

STRES (distres) – niz promena na telesnom i psihološkom planu u situacijama izloženosti prevelikim spoljašnjim ili unutrašnjim zahtevima, uz subjektivnu procenu da na njih ne možemo adekvatno odgovoriti. Telesna osnova stresa počiva na disbalansu unutar nervnog sistema, i to onog njegovog dela nad kojim nemamo svesnu i voljnu kontrolu – autonomnog nervnog sistema.

stopstres

75% – 90% poseta lekaru opšte prakse posledica je zdravstvenih problema i poremećaja uzrokovanih stresom!
Telesni simptomi izazvani stresom su brojni. Najčešći su: kardiovaskularni problemi (povišeni krvni pritisak i srčane aritmije), povišen nivo šećera i masnoća u krvi, napetost i bol u mišićima, poremećaj.

stopstres

Utvrđeno je da čak i samo sećanje na situaciju izloženosti intenzivnom stresu dovodi do pada efikasnosti imunog sistema u narednih 6 časova!
Na psihološkom planu se, kao direktna posledica stresa, razvijaju simptomi depresivnog raspoloženja, anksioznost, hroničan umor i nedostatak energije, gubitak samopouzdanja, doživljaj nemoći da se uspostavi kontrola na životnim događajima, emocionalna razdražljivost uz impulsivne izlive besa, smanjena intelektualna i profesionalna efikasnost…

Na psihološkom planu se, kao direktna posledica stresa, razvijaju simptomi depresivnog raspoloženja, anksioznost, hroničan umor i nedostatak energije, gubitak samopouzdanja, doživljan nemoći da se uspostavi kontrola na životnim događajima, emocionalna razdražljivost uz impulsivne izlive besa, smanjena intelektualna i profesionalna efikasnost…

Istraživanja pokazuju da:

osobe srednjih godina koje su stekle veštine kontrole stresa imaju 50 puta veće šanse da u narednih 15 godina ne razviju hronične bolesti od osoba kod kojih te veštine nisu razvijene!

StopStresTrening je postupak otklanjanja negativnih efekata izloženosti stresu. On u sebi integriše niz metoda koje su se u svim dosadašnjim naučnim studijama pokazale kao najefikasnije i koje već duži niz godina predstavljaju arsenal klinički verifikovanih i medicinski intenzivno primenjivanih procedura.

StopStresTrening nije postupak lečenja i ne predstavlja zamenu za tradicionalne medicinske metode. Njegov cilj je stvaranje uslova za mobilizaciju unutrašnjih regenerišućih resursa, koja neretko dovodi do značajnog smanjenja intenziteta ili potpunog povlačenja psihofizičkih simptoma prouzrokovanih stresom.

StopStresTrening nema neželjenih dejstava i negativnih efekata. Njegova neinvazivna priroda omogućava da bude efikasno primenljiv kod gotovo svih osoba koje imaju potrebu za očuvanjem i unapređenjem psihofizičkog zdravlja.

autogeni

Stop Stres Trening
StopStresTrening je metoda koja, u nastojanju da na efikasan način omogući kontrolu nad stresom, u sebi integriše:

  • –       postupak biofidbek samoregulacije aktivnosti autonomnog nervnog sistema
  • –       progresivnu mišićnu relaksaciju
  • –       autogeni trening
  • –       vizuelizaciju
  • –       kognitivno-bihejvioralne psihoterapeutske metode…

Stres test profil

Grafička prezentacija najvažnijih psihofizioloških parametara dobijena neposrednim očitavanjem impulsa i signala sa tela testirane osobe.

 

Stres profil omogućava da se utvrdi funkcionalnost svakog pojedinačnog fiziološkog modaliteta pri tipičnoj reakciji na stres. Na osnovu tako utvrđenih parametara sačinjava se specifičan, za svaku osobu individualizovan plan StopStresTrening-a.

Savremena, visokosofisticirana elektronska medicinska oprema omogući će Vam da na najdirektniji način „vidite“ neposredne telesne reakcije na stres i naučite kako da ovladate veštinom njihove kontrole.