Petar Dubovac

Imao sam sreću da sam još tokom svojih ranih juniorskih dana sa Petrašinom počeo da učim i primenjujem tehnike mentalne kontrole, uz pomoć kojih sam uspevao da na takmičenjima ostvarim visoke rezultate. Kasnije, ove veštine kontrole uma pomogle su mi da očuvam motivaciju, gradim samopouzdanje, kontrolišem takmičarski pritisak i da sebi postavljam i ostvarujem sve izazovnije ciljeve.