Jelena Čanković

Mind2Win mentalni trening, u koji me je uveo Petrašin Matijević, u velikoj meri mi pomaže da konstantno usavršavam i podižem igru na viši nivo, kao i da uspešno upravljam svim izazovima i pritiscima koji su u vrhu sporta danas nezaobilazni. Zajedno sa treningom tehnike i kondicije sastavni je deo moje svakodnevne rutine.